ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
361 โรงเรียน บ้านท่ามะไฟ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540149
362 โรงเรียน วัดยางเกาะ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-657047
363 โรงเรียน บ้านกลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540147
364 โรงเรียน บ้านดอนสว่าง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี
365 โรงเรียน วัดหนองบัว ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-657194
366 โรงเรียน บ้านแหลมทอง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-518063
367 โรงเรียน บ้านทุ่งมะขามเฒ่า ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540146
369 โรงเรียน บ้านท่ามะเฟือง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540150
370 โรงเรียน บ้านท่าเสด็จ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540110
371 โรงเรียน วัดถ้ำอ่างหิน ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540151
372 โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540148
373 โรงเรียน บ้านหนองกวาง ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540124
374 โรงเรียน บ้านทุ่งยาว ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 034-540112
382 โรงเรียน วัดท่าเรือ"อุตสาหะวิทยาคาร" ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-561982
385 โรงเรียน บ้านรางกระต่าย"พิริยะประชาวิทยาคาร" ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-601503
389 โรงเรียน วัดดงสัก"หมั่นวิทยาคาร" ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-541356
397 โรงเรียน อนุบาลท่ามะกา(วัดลูกแกประชาชนูทิศ) ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-566102
404 โรงเรียน วัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา" ท่ามะกา กาญจนบุรี 034-543382
547 โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง ไทรโยค กาญจนบุรี 034-540100
549 โรงเรียน อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) สังขละบุรี กาญจนบุรี 034-595062
635 โรงเรียน อนุบาลหนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 0-3464-5051
804 โรงเรียน หนองแสงราษฎร์พัฒนา สามชัย กาฬสินธุ์
805 โรงเรียน โคกสำราญวิทยา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890026
806 โรงเรียน เขื่อนภูมิพล สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890027
807 โรงเรียน บ้านกุดแห่ สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890270
808 โรงเรียน คำหุ่งราษฎร์บำรุง สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890029
809 โรงเรียน ท่านาจานวิทยา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890019
810 โรงเรียน คำแคนราษฎร์วิทยา สามชัย กาฬสินธุ์
811 โรงเรียน บ้านโนนสะอาด สามชัย กาฬสินธุ์
812 โรงเรียน บ้านหนองกุงน้อย สามชัย กาฬสินธุ์ 043-818046
813 โรงเรียน สามชัยอุดมวิทย์ สามชัย กาฬสินธุ์ 043-818048
814 โรงเรียน บ้านหนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์
815 โรงเรียน ค้อจารย์วิทยา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-818259
816 โรงเรียน บ้านหนองกุงกลาง สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890021
817 โรงเรียน บ้านจานวิทยา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-818057
818 โรงเรียน บ้านหนองกุงใหญ่ สามชัย กาฬสินธุ์ 043-818075
819 โรงเรียน โคกกลางวิทยา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-818261
820 โรงเรียน หนองแซงวิทยา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890022
821 โรงเรียน บ้านท่างาม สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890023
822 โรงเรียน ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา สามชัย กาฬสินธุ์ 043-890028