ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายสานิตย์ สิทธิอุปชา
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 7
  ชื่อ : นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์ (เคมี)
  ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : นายเกษมศักดิ์ ดวงเพชร
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นายเกษมศักดิ์ ดวงเพชร (ชีววิทยา)
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 15
  ชื่อ : นาย เรืองศักดิ์ ทาระคำ
  ผู้เข้าชม 12
  ชื่อ : น.ส.พิไลพรรณ จิตร์ส่งสุข
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 79
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 172

พบข้อมูล: 31844 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
11871 โรงเรียน วัดประชุมราษฏร์ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1984
11872 โรงเรียน วัดเกตุประภา ลําลูกกา ปทุมธานี 02-577-2346
11873 โรงเรียน ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1011
11874 โรงเรียน สหราษฎร์บํารุง ลําลูกกา ปทุมธานี 02-577-5967
11875 โรงเรียน วัดธัญญะผล ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1149
11876 โรงเรียน เจริญดีวิทยา ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1981
11877 โรงเรียน วัดดอนใหญ่ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-987-0963
11878 โรงเรียน วัดลานนา ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1855
11879 โรงเรียน วัดสมุหราษฎร์บํารุง ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1650
11880 โรงเรียน วัดสุวรรณ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1361
11881 โรงเรียน วัดพิรุณศาสตร์ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-199-3010
11882 โรงเรียน กลางคลองสิบ ลําลูกกา ปทุมธานี
11883 โรงเรียน วัดทศทิศ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-995-2276
11884 โรงเรียน วัดอดิศร ลําลูกกา ปทุมธานี 02-997-4404
11885 โรงเรียน ชุมชนวัดทําเลทอง ลําลูกกา ปทุมธานี 02-563-1200
11886 โรงเรียน วัดมงคลรัตน์ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-563-1061
11887 โรงเรียน วัดชัยมังคลาราม ลําลูกกา ปทุมธานี 02-905-0223
11888 โรงเรียน วัดพืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี 02-563-1631
11889 โรงเรียน วัดนิเทศน์ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-593-0008
11890 โรงเรียน วัดโสภณาราม ลําลูกกา ปทุมธานี 02-905-0452
11891 โรงเรียน รวมราษฎร์สามัคคี ลําลูกกา ปทุมธานี 02-549-2114
11892 โรงเรียน ร่วมจิตประสาท ลําลูกกา ปทุมธานี 02-593-0012
11893 โรงเรียน ร่วมใจประสิทธิ์ ลําลูกกา ปทุมธานี
11899 โรงเรียน คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) หนองเสือ ปทุมธานี
11904 โรงเรียน คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) หนองเสือ ปทุมธานี 02-905-8663
12109 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวร ห้วยผึ้ง หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
12110 โรงเรียน บ้านพุน้อย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3255-9019
12111 โรงเรียน บ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3255-9182
12112 โรงเรียน บ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3255-9170
12113 โรงเรียน บ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3255-9168
12114 โรงเรียน บ้านบางปู สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3264-0005
12115 โรงเรียน บ้านใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
12116 โรงเรียน บ้านลาดวิถี สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-4134
12117 โรงเรียน บ้านหนองคาง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-4108
12118 โรงเรียน บ้านเกาะนาน้อย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-4170
12119 โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2848
12120 โรงเรียน บ้านเขาโป่ง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
12121 โรงเรียน วัดเกษตรกันทราราม สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
12122 โรงเรียน บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-8189
12123 โรงเรียน บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 0-3268-8188