ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายสุวิทย์ นิลสาย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ชื่อ : นายสุทธิพล ไตรรัตน์สิงหกุล
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายเดช สุธรรมปวง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นางสุภาพร พิณภิรมย์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : นางรัชนีวรรณ เร่งประพันธ์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ผู้เข้าชม 26
  ชื่อ : นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 18
  ชื่อ : นายธนชาต ยืนยง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 23
  ชื่อ : ธณวัฒน์ คุณวัฒน์
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 63
  ชื่อ : นาย เรืองศักดิ์ ทาระคำ
  ผู้เข้าชม 139
  ชื่อ : น.ส.พิไลพรรณ จิตร์ส่งสุข
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 171

พบข้อมูล: 31851 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
11549 โรงเรียน บ้านยายคำ เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044628435
11553 โรงเรียน บ้านโนนศิลา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630119
11554 โรงเรียน บ้านโนนทอง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630411
11647 โรงเรียน บ้านเสม็ด "สถาปัตย์อนุสรณ์" สตึก บุรีรัมย์
11678 โรงเรียน บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด สตึก บุรีรัมย์ 044-630159
11713 โรงเรียน วัดวนาสันต์ (โศกนากสามัคคี) บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 044-630239
11730 โรงเรียน อนุบาลแคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 044-616713
11731 โรงเรียน บ้านหนองการะโก แคนดง บุรีรัมย์ 044-782091
11732 โรงเรียน วัดราษฏร์สามัคคี แคนดง บุรีรัมย์
11733 โรงเรียน บ้านสระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 044-782092
11734 โรงเรียน บ้านซาด แคนดง บุรีรัมย์ 044-782098
11735 โรงเรียน บ้านหนองสรวง แคนดง บุรีรัมย์ 044-630426
11736 โรงเรียน บ้านงิ้ว แคนดง บุรีรัมย์
11737 โรงเรียน บ้านยางทะเล แคนดง บุรีรัมย์
11738 โรงเรียน บ้านโนนกลาง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782093
11739 โรงเรียน บ้านกระทุ่มเครือ แคนดง บุรีรัมย์ 044-782099
11740 โรงเรียน บ้านดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782094
11741 โรงเรียน บ้านป่าหนาม แคนดง บุรีรัมย์ 044-782320
11742 โรงเรียน บ้านกระทุ่มจานสามัคคี แคนดง บุรีรัมย์ 044-630173
11743 โรงเรียน บ้านขามพิมาย แคนดง บุรีรัมย์ 044-780914
11744 โรงเรียน บ้านตะแบงสามัคคี แคนดง บุรีรัมย์ 044-630174
11745 โรงเรียน บ้านปอแดง แคนดง บุรีรัมย์
11746 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก แคนดง บุรีรัมย์ 044-782329
11747 โรงเรียน บ้านหนองหญ้าคา แคนดง บุรีรัมย์ 044-630715
11748 โรงเรียน บ้านโคกสว่าง แคนดง บุรีรัมย์ 044-782330
11749 โรงเรียน บ้านหัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 044-782119
11755 โรงเรียน วัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-6488
11756 โรงเรียน วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0-2581-5450
11779 โรงเรียน คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) คลองหลวง ปทุมธานี 0-2516-9190
11794 โรงเรียน ลําสนุ่น คลองหลวง ปทุมธานี 0-2908-3488
11839 โรงเรียน วัดบางเตยนอก(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) สามโคก ปทุมธานี 0-2593-1966
11841 โรงเรียน วัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) สามโคก ปทุมธานี 0-2599-3259
11842 โรงเรียน คลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) สามโคก ปทุมธานี 0-2593-2531
11864 โรงเรียน วัดลาดสนุ่น ลําลูกกา ปทุมธานี 02-532-2211
11865 โรงเรียน วัดโพสพผลเจริญ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-523-7987
11866 โรงเรียน วัดคลองชัน ลําลูกกา ปทุมธานี 02-533-2344
11867 โรงเรียน วัดกลางคลองสี่ ลําลูกกา ปทุมธานี 02-533-2298
11868 โรงเรียน วัดปัญจทายิกาวาส ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1188
11869 โรงเรียน วัดแจ้งลําหิน ลําลูกกา ปทุมธานี 02-569-1148
11870 โรงเรียน วัดประยูรธรรมาราม ลําลูกกา ปทุมธานี 02-536-6904