ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
11004 โรงเรียน บ้านหนองมันปลา "กุศลสามัคคีวิทยา" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-660716
11007 โรงเรียน วัดบ้านหินโคน "คุรุราษฎร์บำรุง" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-781651
11011 โรงเรียน วัดบ้านตะขบ "โนนตะครองโคกใหม่วิทยา" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044630332
11012 โรงเรียน บ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-783523
11017 โรงเรียน บ้านสนวน "ศิริมงคลวิทยา" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044630374
11019 โรงเรียน บ้านกวางงอย "รัฐราษฏร์อำนวยวิทย์" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-783533
11023 โรงเรียน บ้านยาง "คุรุราษฏร์รังสรรค์" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-780072
11044 โรงเรียน บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044630371
11060 โรงเรียน บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-783931
11093 โรงเรียน อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-781283
11094 โรงเรียน บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-664200
11095 โรงเรียน โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-783715
11096 โรงเรียน สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044630114
11097 โรงเรียน บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044630061
11098 โรงเรียน มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-781393
11099 โรงเรียน บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-784318
11100 โรงเรียน บ้านดงเย็น บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044630355
11101 โรงเรียน บ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044630176
11102 โรงเรียน บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-784319
11103 โรงเรียน วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-782396
11104 โรงเรียน วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044630177
11105 โรงเรียน วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-782397
11106 โรงเรียน บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-783735
11107 โรงเรียน วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-630447
11108 โรงเรียน บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน บุรีรัมย์ 044-630035
11118 โรงเรียน บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0082
11135 โรงเรียน บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0115
11175 โรงเรียน บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์" กระสัง บุรีรัมย์ 0-4463-0045
11260 โรงเรียน บ้านกะโดนหนองยาง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4463-0289
11300 โรงเรียน บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4463-0295
11326 โรงเรียน บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" ห้วยราช บุรีรัมย์ 0-4463-0261
11344 โรงเรียน บ้านหนองรี "มิตรภาพที่ 225" นางรอง บุรีรัมย์ 044631398
11345 โรงเรียน บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 044630090
11375 โรงเรียน บ้านหนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 044637085
11509 โรงเรียน ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" หนองหงส์ บุรีรัมย์
11538 โรงเรียน บ้านตะโก "วันครู 2501" เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044628374
11540 โรงเรียน บ้านโคกยาง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630018
11543 โรงเรียน บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 044630208
11545 โรงเรียน บ้านสี่เหลี่ยม เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
11548 โรงเรียน บ้านถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์