ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายบุญส่ง นามพล
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : นางละมัย สว่างสุข
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันตุ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : คุณครูพัชรินทร์ สดมพฤกษ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 2
  ชื่อ : นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์
  ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
  ผู้เข้าชม 124
  ชื่อ : น.ส.พิไลพรรณ จิตร์ส่งสุข
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 151
  ชื่อ : นางสาวสุนิสา สายนวล
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 150

พบข้อมูล: 31844 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
30108378 โรงเรียน วัดบ้านโคกพระ ประทาย นครราชสีมา
30108380 โรงเรียน วัดบ้านโคกเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 0-4443-0234
30108391 โรงเรียน วัดบ้านโคกสีโนนรัง ประทาย นครราชสีมา
30108408 โรงเรียน วัดบ้านดอนตะหนิน ประทาย นครราชสีมา 0-4447-9450
30108410 โรงเรียน วัดบ้านตำแย ประทาย นครราชสีมา 0-4475-4971
30108421 โรงเรียน วัดบ้านถนนโพธิ์ ประทาย นครราชสีมา
30108433 โรงเรียน วัดบ้านทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
30108445 โรงเรียน วัดบ้านนางิ้ว ประทาย นครราชสีมา
30108457 โรงเรียน วัดบ้านสี่เหลี่ยม ประทาย นครราชสีมา
30108469 โรงเรียน วัดบ้านหนองขาม ประทาย นครราชสีมา
30108470 โรงเรียน วัดบ้านหนองคึม ประทาย นครราชสีมา
30108482 โรงเรียน วัดบ้านหนองคู ประทาย นครราชสีมา
30108494 โรงเรียน วัดบ้านหนองเดิ่น ประทาย นครราชสีมา 0-4443-0367
30108500 โรงเรียน วัดบ้านหนองสะแบง ประทาย นครราชสีมา
30108512 โรงเรียน วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว ประทาย นครราชสีมา 0-4443-0242
30108524 โรงเรียน วัดปลักแรต ประทาย นครราชสีมา 0-4446-7328
30108536 โรงเรียน สระประดู่ ประทาย นครราชสีมา
30108548 โรงเรียน สัมพันธมิตรวิทยา ประทาย นครราชสีมา
30108550 โรงเรียน สี่แยกศรีอรัญวิทยา ประทาย นครราชสีมา
30108561 โรงเรียน หนองกรดวิทยา ประทาย นครราชสีมา
30108573 โรงเรียน หนองกุงวันชาติ ประทาย นครราชสีมา 0-4475-4614
30108585 โรงเรียน หนองม่วงหนองแวง ประทาย นครราชสีมา 0-4475-4650
30108597 โรงเรียน อัมพวันวิทยา ประทาย นครราชสีมา
30108603 โรงเรียน จตุคามวิทยาคม ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4445-0583
30108615 โรงเรียน ชุมชนบ้านตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4437-3085
30108627 โรงเรียน ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4444-1225
30108639 โรงเรียน บ้านกลาง ปักธงชัย นครราชสีมา
30108640 โรงเรียน บ้านเก่าปอแดง ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4425-7538
30108652 โรงเรียน บ้านโกรกหว้า ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4443-0029
30108664 โรงเรียน บ้านขี้เหล็ก ปักธงชัย นครราชสีมา 44430031
30108676 โรงเรียน บ้านเขาพญาปราบ ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4443-0381
30108688 โรงเรียน บ้านคลองซับน้อยสามัคคี ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4443-0035
30108690 โรงเรียน บ้านคลองเตย ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4436-0282
30108706 โรงเรียน บ้านคลองสาริกา ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4443-0040
30108718 โรงเรียน บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) ปักธงชัย นครราชสีมา
30108720 โรงเรียน บ้านโคกสำราญ ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4445-0585
30108731 โรงเรียน บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4443-0262
30108743 โรงเรียน บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4444-1689
30108755 โรงเรียน บ้านน้อย ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4443-0380
30108767 โรงเรียน บ้านนางเหริญ ปักธงชัย นครราชสีมา 0-4445-0503