ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
ค้นหาโรงเรียน ลงทะเบียน พร้อมใช้งาน
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 5
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 68
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 162

พบข้อมูล: 32026 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
2636 โรงเรียน ภูเวียงวิทยายน เวียงเก่า ขอนแก่น
2637 โรงเรียน บ้านแดง เวียงเก่า ขอนแก่น 0-4326-0428
2638 โรงเรียน โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา เวียงเก่า ขอนแก่น 0-4326-0476
2639 โรงเรียน บ้านหนองขาม เวียงเก่า ขอนแก่น
2640 โรงเรียน จตุรคามรังสรรค์ เวียงเก่า ขอนแก่น 072187126
2641 โรงเรียน บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เวียงเก่า ขอนแก่น 062189633
2642 โรงเรียน บ้านเมืองเก่า เวียงเก่า ขอนแก่น 0-4326-0454
2643 โรงเรียน บ้านหินร่อง เวียงเก่า ขอนแก่น 099436603
2644 โรงเรียน บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ เวียงเก่า ขอนแก่น 0-4329-1867
2645 โรงเรียน บ้านหนองบัว เวียงเก่า ขอนแก่น
2780 โรงเรียน บ้านน้ำตกพลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี 039397240
2820 โรงเรียน โฆวินฑะ สอยดาว จันทบุรี 039326839
2831 โรงเรียน วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039452300
2832 โรงเรียน บ้านเนินมะหาด เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039480041
2833 โรงเรียน บ้านคลองน้ำเป็น เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
2834 โรงเรียน บ้านชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039480042
2835 โรงเรียน บ้านทุ่งตาอิน เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039309291
2836 โรงเรียน วัดพลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039309188
2837 โรงเรียน บ้านจันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039320020
2838 โรงเรียน วัดตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039320024
2839 โรงเรียน วัดน้ำขุ่น เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
2840 โรงเรียน วัดคลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039320025
2841 โรงเรียน วัดคลองตะเคียน เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039307142
2842 โรงเรียน วัดทุ่งกบิล เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 039480043
3138 โรงเรียน วัดบางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 0-3850-5050
3139 โรงเรียน วัดบ้านกล้วย คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3140 โรงเรียน วัดคลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 0-3808-0074
3141 โรงเรียน ราษฎรนุกูล คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3142 โรงเรียน วัดบางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3143 โรงเรียน วัดคุ้งกร่าง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3144 โรงเรียน วัดสามร่ม คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3145 โรงเรียน วัดก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 0-3897-3672
3146 โรงเรียน ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา
3147 โรงเรียน โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 0-3850-9099
3197 โรงเรียน วัดหนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี
3271 โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 42 พนัสนิคม ชลบุรี 0 3820 9264
3301 โรงเรียน วัดสำเภาทอง(บ้านหนองยายเภา) บ่อทอง ชลบุรี 0 3836 3319
3327 โรงเรียน บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3820 9281
3328 โรงเรียน บ้านสามแยก เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3820 9358
3329 โรงเรียน วัดท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 0 3820 9282