ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นายบุญส่ง นามพล
  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : นางละมัย สว่างสุข
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  ผู้เข้าชม 6
  ชื่อ : นางสาวสุวิชา บุญรังสิมันตุ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  ผู้เข้าชม 4
  ชื่อ : คุณครูพัชรินทร์ สดมพฤกษ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 2
  ชื่อ : นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์
  ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
  ผู้เข้าชม 124
  ชื่อ : น.ส.พิไลพรรณ จิตร์ส่งสุข
  โรงเรียนวัดราชาธิวาส
  ผู้เข้าชม 66
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 151
  ชื่อ : นางสาวสุนิสา สายนวล
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 150

พบข้อมูล: 31844 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
80102610 โรงเรียน วัดปะ ลานสกา นครศรีธรรมราช 391021
80102621 โรงเรียน วัดวังไทร ลานสกา นครศรีธรรมราช 533298
80102633 โรงเรียน วัดวังหงส์ ลานสกา นครศรีธรรมราช
80102645 โรงเรียน วัดสมอ ลานสกา นครศรีธรรมราช 533299
80102657 โรงเรียน วัดสอ ลานสกา นครศรีธรรมราช 374065
80102669 โรงเรียน วัดใหม่ทอน ลานสกา นครศรีธรรมราช 349457
80102682 โรงเรียน ชุมชนวัดสุวรรณาราม ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-520510
80102694 โรงเรียน บ้านกันละ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-408250,075-
80102700 โรงเรียน บ้านคลองขัน ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-450018
80102724 โรงเรียน บ้านคลองสาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-450020
80102736 โรงเรียน บ้านควน ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-481419
80102748 โรงเรียน บ้านควนสวรรค์ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-671226,075-
80102750 โรงเรียน บ้านโคกมะขาม ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-520505
80102761 โรงเรียน บ้านโคกยาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-361145,075-
80102773 โรงเรียน บ้านทอนวังปราง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-361614,075-
80102785 โรงเรียน บ้านทุ่งกรวด ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-481525,075-
80102797 โรงเรียน บ้านนาเส ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-351535
80102803 โรงเรียน บ้านปลายคลองเพรง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350730
80102815 โรงเรียน บ้านปากน้ำ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-481416,075-
80102827 โรงเรียน บ้านป่าพาด ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-361527,075-
80102839 โรงเรียน บ้านเศลาใต้ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-361523,075-
80102840 โรงเรียน บ้านสวนอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-479253
80102852 โรงเรียน บ้านไสโคกเกาะ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-671154,075-
80102888 โรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350585
80102890 โรงเรียน บ้านห้วยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350655
80102906 โรงเรียน บ้านหาดทรายแก้ว ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-349522
80102918 โรงเรียน วัดกะเปียด ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-520229,075-
80102920 โรงเรียน วัดควนยูง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350653
80102931 โรงเรียน วัดควนสะตอ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-334225,075-
80102943 โรงเรียน วัดควนสูง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-450019
80102955 โรงเรียน วัดโคกเมรุ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-408500,075-
80102967 โรงเรียน วัดโคกหาด ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-481517,075-
80102979 โรงเรียน วัดนาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350012,075-
80102980 โรงเรียน วัดเพ็ญญาติ ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-520004,075-
80102992 โรงเรียน วัดเพ็ญมิตร ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-486740,075-
80103005 โรงเรียน วัดมะปรางงาม ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-361398,075-
80103017 โรงเรียน วัดมะเฟือง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-351058
80103029 โรงเรียน วัดไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350576-77
80103030 โรงเรียน วัดวังม่วง ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-481417,075-
80103042 โรงเรียน วัดศิลา ฉวาง นครศรีธรรมราช 075-350658