ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  บ้านเขือง
  วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 02-360-4248, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
++++ ++++
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง
  ชื่อ : ผอ.พรปวีณ์ แสนสุข
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง"บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นางประภัฏสร ลี้เรืองธนทรัพย์
  ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่า
  ผู้เข้าชม 3
  ชื่อ : นายธีระวัฒน์ พลีจันทร์
  ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
  ชื่อ : นายปองวุฒิ สมภารเพียง
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : นางสาวอำนวย ไกรศรีทุม
  ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
  ชื่อ : อนุวัฒน์ ใจอาวุธ
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 38
  ชื่อ : นางสาวสุนิสา สายนวล
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ผู้เข้าชม 32
  ชื่อ : นางสาวทิพย์สุดา สุรวิทย์
  ผู้เข้าชม 8

พบข้อมูล: 31840 รายการ
ตัวอย่าง ชื่อ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
4990 โรงเรียน บ้านถ้ำ ตชด. แม่สาย เชียงราย 053-709555
4998 โรงเรียน บ้านสันยาวสันลิดไม้ แม่สาย เชียงราย 053-667440
5000 โรงเรียน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ แม่สาย เชียงราย 053-785012
5020 โรงเรียน บ้านเทอดไทย สาขาห้วยหก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 053160057
5021 โรงเรียน บ้านเทอดไทย สาขาห้วยหยวกป่าโซ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5025 โรงเรียน ชุมชนศึกษาบ้านแม่สแลป แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 053-160140
5034 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์) แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5035 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5036 โรงเรียน ตำรวจตะเวนชายแดนศรีสมวงศ์ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
5037 โรงเรียน อนุบาลดอยหลวง ดอยหลวง เชียงราย 053-790124
5038 โรงเรียน บ้านป่าลัน ดอยหลวง เชียงราย 053-918405
5039 โรงเรียน บ้านห้วยไร่ ดอยหลวง เชียงราย 053-790035
5040 โรงเรียน ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ดอยหลวง เชียงราย 053-790111
5041 โรงเรียน บ้านไทรทอง ดอยหลวง เชียงราย 053-918047
5042 โรงเรียน บ้านหนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 053-918499
5043 โรงเรียน บ้านใหม่พัฒนา ดอยหลวง เชียงราย 053-181698
5044 โรงเรียน บ้านป่าซางงาม ดอยหลวง เชียงราย 086-4204795
5045 โรงเรียน อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) ดอยหลวง เชียงราย 053-607281
5046 โรงเรียน บ้านทุ่งกวาง ดอยหลวง เชียงราย 053-790038
5047 โรงเรียน บ้านดอย ดอยหลวง เชียงราย 053-918156
5048 โรงเรียน บ้านดอนงาม ดอยหลวง เชียงราย 053-173076
5049 โรงเรียน บ้านขุนแม่บง(ตชด.) ดอยหลวง เชียงราย 087-7284853,053
5090 โรงเรียน สันทรายงามวิทยา เทิง เชียงราย 0-5371-0115
5115 โรงเรียน บ้านดอนไชยสาขาบ้านผาลาด เทิง เชียงราย 0-5369-6698
5161 โรงเรียน บ้านใหม่สุขสันต์สาขาบ้านมูเซอร์ พญาเม็งราย เชียงราย
5162 โรงเรียน ห้วยก้างราษฎร์วิทยา สาขาบ้านสันสะอาด พญาเม็งราย เชียงราย
5163 โรงเรียน บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2152
5166 โรงเรียน บ้านห้วยก้าง"รัฐประชาสงเคราะห์" พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2178
5167 โรงเรียน ห้วยก้างราษฎร์วิทยา พญาเม็งราย เชียงราย 0-5367-2155
5188 โรงเรียน อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ขุนตาล เชียงราย 0-5379-7028
5193 โรงเรียน อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ขุนตาล เชียงราย 0-5379-7635
5200 โรงเรียน บ้านพญาพิภัทดิ์ ขุนตาล เชียงราย 0-5371-0183
5231 โรงเรียน วัดวังสิงห์คำ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-368373
5235 โรงเรียน ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า ระดับปฐมวัย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
5244 โรงเรียน เทพเสด็จวิทยา ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-460171
5304 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 1 แม่ออน เชียงใหม่
5305 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 2 แม่ออน เชียงใหม่ 053-929076
5306 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 3 แม่ออน เชียงใหม่
5307 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 5 แม่ออน เชียงใหม่
5308 โรงเรียน หมู่บ้านสหกรณ์ 6 แม่ออน เชียงใหม่