ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นายอรรถวิทย์ อาษานอก
  ตำแหน่ง : ครู
  ชื่อ : นายวิเชียร บุญขุนยัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับชั้นม.2
  ผู้เข้าชม 40
  ชื่อ : นายวีระฉัตร บุญชู
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 33
  ชื่อ : นางสาวดุลภัสสร์ เลิศถิรวัฒน์
  ตำแหน่ง :
  ผู้เข้าชม 33
  ชื่อ : นางสาวถาวารี ทองแก้ว
  ผู้เข้าชม 104
  ชื่อ : นางสาวอาจารี พรหมศิริ
  ผู้เข้าชม 101
  ชื่อ : วิชัย ซื่อตรง
  ผู้เข้าชม 198

ค่าจดโดเมนจดโดเมน .COM ปีละ 500 บาท
จดโดเมน .GO.TH ปีละ 1000 บาท

วิธีการชำระค่าบริการชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี (สามารถโอนผ่าน ATM , online banking หรือ PayPal ได้)

หมายเลขบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

เลขที่บัญชี

ประเภทบัญชี

กสิกรไทย

บางเฆฆขาว

นายเนตร สาระภาพ

364-2-82321-4

ออมทรัพย์

กรุงเทพ

บางกรวย

นายเนตร สาระภาพ

208-0-58124-8

ออมทรัพย์

กรุงไทย

.........

นายเนตร สาระภาพ

.............

ออมทรัพย์

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • สินค้าและบริการของเรา เป็นแบบชำระเงินก่อนใช้บริการ

  • การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
  การประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
  (จำนวน 10 รูป / ดู 40 ครั้ง)
  • ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
  ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1และ ม.4
  (จำนวน 5 รูป / ดู 41 ครั้ง)
  • กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
  กิจกรรมค่ายสัมพันธ์นักเรียนใหม่
  (จำนวน 10 รูป / ดู 161 ครั้ง)
  • ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
  ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
  (จำนวน 7 รูป / ดู 142 ครั้ง)
  • มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
  มอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565
  (จำนวน 27 รูป / ดู 283 ครั้ง)
  • ศึกษาดูงาน
  ศึกษาดูงาน
  (จำนวน 7 รูป / ดู 169 ครั้ง)
  • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  (จำนวน 13 รูป / ดู 102 ครั้ง)
  • ปัจฉิมนิเทศ
  ปัจฉิมนิเทศ
  (จำนวน 11 รูป / ดู 95 ครั้ง)
  • พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  (จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)
  • วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  (จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  (จำนวน 0 รูป / ดู 36 ครั้ง)
  • วันสถาปนา และการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  วันสถาปนา และการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
  (จำนวน 0 รูป / ดู 115 ครั้ง)
  • ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
  ระกาศ​จัดซื้อ​จัดจ้าง​สนามฟุตบอล​หญ้า​เทียม​พร้อม​ลู่​วิ่ง​ยางสังเคราะห์​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  (จำนวน 0 รูป / ดู 166 ครั้ง)
  • ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  (จำนวน 0 รูป / ดู 185 ครั้ง)
  • เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
  เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
  (จำนวน 0 รูป / ดู 111 ครั้ง)
  • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
  (จำนวน 0 รูป / ดู 122 ครั้ง)