ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
   โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา
   ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
   บ้านเขือง
   วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
   โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
   โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
   ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
   วัดจิกลาด
  ชื่อ : นางจันทร์เพ็ญ ณ ลำปาง
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายบุรินทร์ สุดใจ
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
  ชื่อ : นายอาทิตย์ ดวงวงษา
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขือง

   

  โรงเรียนที่ยังไม่มีในระบบ

  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน


  ชื่อ โรงเรียน:
  สังกัด:
  เลขที่:
  ถนน:
  หมู่บ้าน:
  ตำบล:
  อำเภอ:
  จังหวัด:
  รหัสไปรษณีย์:
  เบอร์โทรศัพท์:
  อีเมลล์:
  เว็บไซต์:

  หากท่านยังไม่มีโดเมน กรุณาป้อนชื่อย่อโรงเรียนของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://abc.thaischooldb.com/
  ชื่อผู้ติดต่อ:
  ตำแหน่ง:
  เบอร์โทรศัพท์:
  อีเมล์:
  ชื่อล๊อกอินที่ต้องการ:
  รหัสผ่านที่ต้องการ: