ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
   โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
   ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
   ประสานมิตรวิทยา
   โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
   ไทรทองอุปถัมภ์
   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
   วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)
  ชื่อ : นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม
  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นายสมพร สารบรรณ
  โรงเรียน บ้านเขือง
  ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร

   

  โรงเรียนที่ยังไม่มีในระบบ

  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน


  ชื่อ โรงเรียน:
  สังกัด:
  เลขที่:
  ถนน:
  หมู่บ้าน:
  ตำบล:
  อำเภอ:
  จังหวัด:
  รหัสไปรษณีย์:
  เบอร์โทรศัพท์:
  อีเมลล์:
  เว็บไซต์:

  หากท่านยังไม่มีโดเมน กรุณาป้อนชื่อย่อโรงเรียนของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น http://abc.thaischooldb.com/
  ชื่อผู้ติดต่อ:
  ตำแหน่ง:
  เบอร์โทรศัพท์:
  อีเมล์:
  ชื่อล๊อกอินที่ต้องการ:
  รหัสผ่านที่ต้องการ: