ระบบเว็บไซต์โรงเรียน >> ระบบเว็บไซต์โรงเรียน สำเร็จรูป >> ระบบข้อความวิ่ง
ผู้เข้าชม 878

ระบบข้อความวิ่ง

ระบบข้อความวิ่ง ระบบเปิดปิดข้อความวิ่งซ่อน คือ ให้ข้อความวิ่ง  ไม่ให้แสดงหน้าเว็บไซต์
แสดง คือ ให้ข้อความวิ่ง แสดงหน้าเว็บไซต์