ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี ทดลองใช้งานฟรี
  ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง
  ประสานมิตรวิทยา
  โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
  ไทรทองอุปถัมภ์
  ++++ ++++

     เปิดให้ทดลองใช้งานฟรี

  สนใจสมัครใช้งานได้ทันที พร้อมใช้งานภายใน 2 นาที
  โทร. 081-770-2260, 090-971-7653


  ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
  ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม
  โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน
  ชื่อ : ดร.เยาวรักษ์ พวงมะเทศโสภณ
  ตำแหน่ง : ผู้บริหาร
  ชื่อ : ว่าที่ร้อยเอก ภูวเดช นิธิธานนท์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"
  ชื่อ : นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอม
  ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวธัญนภัส วามะขันธ์
  โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองหว้า
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
  ชื่อ : นางสาวกมลวรรณ เมืองพิล
  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นายปัณณวิชญ์ จิตเขตร
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 10
  ชื่อ : นายอดิศร ยังเจริญ
  ตำแหน่ง : ครู
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : นางสาววิจิตรา ผลพยุง
  ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
  ผู้เข้าชม 17
  ชื่อ : พิชญตม์ เวชวิฐาน
  ผู้เข้าชม 11
  ชื่อ : ดารุณี ฉิมบ้านไร่
  ผู้เข้าชม 13
  ชื่อ : ไมตรี อิ่มตะขบ
  ผู้เข้าชม 15
 • ค้นหาโรงเรียน
 • ลงทะเบียน
 • พร้อมใช้งาน
 • โครงการค่ายดาราศาสตร์
โครงการค่ายดาราศาสตร์
(จำนวน 6 รูป / ดู 7 ครั้ง)
 • โรงเรียนบางปะกง "บรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
โรงเรียนบางปะกง "บรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
(จำนวน 31 รูป / ดู 39 ครั้ง)
 • โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
(จำนวน 4 รูป / ดู 21 ครั้ง)
 • วันดินโลก
วันดินโลก
(จำนวน 15 รูป / ดู 45 ครั้ง)
 • เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
(จำนวน 26 รูป / ดู 62 ครั้ง)
 • กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนนักสืบสายน้ำแม่น้ำบางปะกง
กิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชนนักสืบสายน้ำแม่น้ำบางปะกง
(จำนวน 10 รูป / ดู 15 ครั้ง)
 • ผู้อำนวยการกล่าวและมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาตัวแทนระดับภาค
ผู้อำนวยการกล่าวและมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาตัวแทนระดับภาค
(จำนวน 2 รูป / ดู 34 ครั้ง)
 • วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 50 รูป / ดู 102 ครั้ง)
 • กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 7 รูป / ดู 23 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
(จำนวน 17 รูป / ดู 28 ครั้ง)
 • พิธีมงคลยกเสาเอกอาคารเรียน
พิธีมงคลยกเสาเอกอาคารเรียน
(จำนวน 18 รูป / ดู 13 ครั้ง)
 • ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์
(จำนวน 34 รูป / ดู 42 ครั้ง)
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 9 ครั้ง)
 • ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง)
 • สวัสดีปีใหม่ 2564
สวัสดีปีใหม่ 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 16 ครั้ง)
 • ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 43 ครั้ง)
 • ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
(จำนวน 0 รูป / ดู 31 ครั้ง)
 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" รับการตรวจเยี่ยมจาก ผอ. สพม.6
(จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง)
 • โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ
(จำนวน 0 รูป / ดู 14 ครั้ง)
 • การคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2564
การคัดเลือกหนังสือ ปีการศึกษา 2564
(จำนวน 0 รูป / ดู 11 ครั้ง)
 • วันดินโลก
วันดินโลก
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
(จำนวน 0 รูป / ดู 12 ครั้ง)
 • มอบเงินรางวัลสนับสนุนทีมฟุตบอล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
มอบเงินรางวัลสนับสนุนทีมฟุตบอล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
(จำนวน 0 รูป / ดู 10 ครั้ง)
 • แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(จำนวน 0 รูป / ดู 20 ครั้ง)

 • ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ จังหวัดลำปาง

 • 2020-06-30 11:53:19

 • ประสานมิตรวิทยา

 • 2020-03-26 00:00:00

 • โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน"

 • 2020-03-01 08:21:19

 • โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา

 • 2020-01-10 10:42:14


 • 2019-11-25 00:00:00

 • ไทรทองอุปถัมภ์

 • 2019-03-13 23:23:20

 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า

 • 2019-01-23 01:16:13

 • วัดท่าข้าม (ประสานมงคลราษฎร์)

 • 2018-05-19 00:00:00

 • บ้านเขือง

 • 2017-05-30 04:02:25

 • ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

 • 2016-10-27 09:47:09

 • วัดจิกลาด

 • 2016-08-05 00:00:00

 • บ้านตาเป้า

 • 2016-06-13 01:46:42

 • วัดท่าเรียบ

 • 2016-06-04 09:05:49

 • บ้านหนองยาว

 • 2016-05-01 23:13:11

 • วัดบางช้างใต้

 • 2016-04-11 06:14:49

 • โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม

 • 2016-03-24 02:51:55

 • ชุมชนนาจารย์วิทยา

 • 2016-03-15 00:00:00

 • โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์

 • 2016-02-09 06:25:38

 • โรงเรียนวัดราชาธิวาส

 • 2015-07-16 07:59:54

 • วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65

 • 2015-01-02 00:00:00